About Us

"หจก.ง่วนฮงพาณิชย์" ผู้แทนจำหน่ายสกรูน็อตและสินค้าในกลุ่มสลักภัณฑ์ 

กว่า 40 ปี ทางเราได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสกรูน็อต ที่ได้ผลิตและนำเข้าสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการรับรองตามกฎระเบียบมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง ทางเรายังมุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งยังคัดสรรสินค้าประเภทใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองถึงความก้าวหน้าของในแต่ละยุคสมัย นอกเหนือจากสินค้าจำพวกสกรูน็อตแล้วทางเรายังได้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อสแตนเลส ข้อต่อลม เครื่องมือช่าง และ สินค้าต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรม

เพื่อที่จะให้ความเพียบพร้อมแก่ลูกค้าในการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

© Copyright

Designed By Tanadeach U.