THE PERFECT

COMBINATION

HEXAGON BOLT

MACHINE SCREW

SOCKET SCREW

TAPPING SCREW

About Us

"หจก.ง่วนฮงพาณิชย์" ผู้แทนจำหน่ายสกรูน็อตและสินค้าในกลุ่มสลักภัณฑ์ 

กว่า 40 ปี ทางเราได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทสกรูน็อต ที่ได้ผลิตและนำเข้าสินค้าจากทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการรับรองตามกฎระเบียบมาตรฐานสากลอย่างถูกต้อง ทางเรายังมุ่งเน้นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน อีกทั้งยังคัดสรรสินค้าประเภทใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองถึงความก้าวหน้าของในแต่ละยุคสมัย นอกเหนือจากสินค้าจำพวกสกรูน็อตแล้วทางเรายังได้จัดจำหน่ายสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อสแตนเลส ข้อต่อลม เครื่องมือช่าง และ สินค้าต่างๆในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ความเพียบพร้อมแก่ลูกค้าในการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

S__1515614
S__1515573
S__1515600
S__1515574
S__1409129
HAND-TOOLS

 

We have all sources for hand-tools.

 We gathers all quality hand-tools which has high durability and provides you with safety. See more of our quality brands here.

CATALOG

 

View more of our fasteners and other products by downloading our latest Catalog.

CONTACT

Phone : 02-214-1522 (Auto 8 Lines) 

Fax : 02-215-5261, 02-215-5962

E-mail : Nguanhong_fastener@hotmail.com

Line : @ulc0775d